Otvoren novi natječaj – Čitanjem do uključivog društva

Otvoren novi natječaj

Cilj poziva „Čitanjem do uključivog društva“ je povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Prihvatljivi prijavitelji su narodne knjižnice, odnosno umjetničke organizacije, udruge koje djeluje u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi te jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 41.000.000,00 HRK.

 • Vrsta poziva: Otvoreni poziv
 • Datum objave: 23.12.2020.
 • Datum početka zaprimanja prijava: 23.12.2020.
 • Datum završetka zaprimanja prijava: 1.3.2021.
 • Fond: Europski socijalni fond
 • Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
 • Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture
 • Alokacija: 41.000.000,00 HRK
Opći cilj poziva:
 • Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti
Sufinanciranje projekta:
 • Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI – SKUPINA A
 • narodne knjižnice,
 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
 • udruga koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
 • ustanova koja samostalno obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu).
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI – SKUPINA B
 • umjetnička organizacija
 • udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti
 • ustanova u kulturi
 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
 • 41.000.000,00 HRK
MINIMALNI IZNOS POTPORE:
 • 100.000,00 HRK
MAKSIMALNI IZNOS POTPORE:
 • 4.000.000,00 HRK
KRAJNJI ROK PRIJAVE: 
 • 01.03.2021.

Više informacija vezanih za poziv i natječajnu dokumentaciju saznajte za na www.strukturnifondovi.hr

hrCroatian